Autorské korálky

Autorské korálky
Korálky jsou vyráběny ručně technikou vinutého skla. 
Pro větší pevnost je sklo řízeně chlazeno ve sklářské peci.
Na "okování korálku" používám převážně vlastí stříbrná jádra. Která jsou do průvleku vlepována ze dvou kusů.

Žádná položka